Halstensen Bekkjarvik

Vi er et fiskebåtrederi som eier og driver fem havgående fiskefartøy. Virksomheten omfatter også utvikling og administrasjon av handelsstedet Bekkjarvik. Administrasjonen i rederiet holder hovedsakelig til i kontorlokaler på Bekkjarvik Torg i Austevoll kommune, men vi har også administrasjonsfunksjoner i Ålesund. Med bred kompetanse innen ulike fagfelt administreres den spennende aktiviteten som skjer både på sjø og land.

Engasjerte ansatte

Vi er så heldige å ha over 200 ansatte med på laget innen fiskeri, eiendom og administrasjon. Medarbeiderne våre kommer fra hele Norges vidstrakte land, i tillegg til Sverige, Færøyene, Polen, Litauen, Romania, Albania og New Zealand.

Bekkjarvik

Handelsstedet Bekkjarvik er et tettsted i Austevoll kommune i Vestland fylke. Det ligger ved sjøleia mellom Bergen og Haugesund og havna er god, lun og godt skjermet.

Bekkjarvik har helt fra 1500 tallet vært en viktig plass for handel, med gjestgiveri og kongelig privilegiebrev for den slags service fra 1730. Tidlig på 1900 tallet skapte et rikt sildefiske grunnlag for industriaktiviteter som tønneproduksjon og bearbeiding av sild. Da silda forsvant rundt 1960, endret markedet seg og førte til gradvis nedlegging av fiskeindustrien i Bekkjarvik. Hovedaktiviteten ble investeringer i store og moderne fiskefartøy.

Bekkjarvik er i stadig utvikling, og er fremdeles et sentrum for handel, restaurant- og konferansedrift, samt drift av moderne havgående fiskebåter.

Back to top