Tidslinje

1897-1909

Drømmen om paradis

En vårdag i 1897 rodde en liten familie på fem inn til Bekkjarvik Havn i Austevoll, like sør for Bergen. Karine og Ole Halstensen og tre små gutter. De kom fra trange kår på Steinsundsholmen, en liten holme i Ytre Sulen. Folk som flyktet fra slike forhold, havnet gjerne i Amerika på denne tiden.

Karine og Ole valgte Bekkjarvik. For dem var Bekkjarvik et paradis av muligheter: En gård med 12 kyr og 600 mål jord, herav 70 mål dyrket innmark, gjestgiveri og krambu, kornlager, dampskipsekspedisjon, poståpneri og telegraf. Ole hadde 7000 kr i egne sparepenger, i tillegg fikk han låne 10 000 kr av en venn. Slik klarte de å finansiere og overta et av de eldste kremmerleiene langs hovedleia mellom Bergen og Stavanger, datidens E39.

1909-1920

Sildeeventyr og utbygging

Karine og Ole var vant til å arbeide, mye og lenge. Barna som vokste til, lærte av foreldrene.

Odelsgutten Hans og broren Andreas overtok 5. mai 1909 og hadde lagt djerve planer for Bekkjarvik og fremtiden. Gjennom 300 år hadde eierne av kremmerleiet begrenset seg til gårdsdrift, gjestgiveri og handel. De to guttene, med Andreas bak rattet, kastet seg nå ut i silde-eventyret, som var heftig og svært lukrativt på denne tiden.

1920-1950

De vanskelige årene

I mellomkrigstiden fulgte nedgangstider og økonomisk krise. De to brødrene, Andreas og Hans Halstensen, hadde lagt seg opp midler fra den frodige begynnelsen under 1.verdenskrig, men måtte likevel senke farten og drive forsiktig gjennom de harde 30-årene og krigen i 1940-45.

1950-1959

Et gyllent tiår

Fra 1950 til 1959 var det på’an igjen. Da opplevde Vestlandet – og Bekkjarvik – en ny storhetstid. Den gamle sildestammen invaderte vestlandskysten i en mengde som ingen kunne huske maken til.

1959-1965

Krisen

Ingenting varer evig, og i 1959 var det slutt. Den norske vårgytende silda, som hadde holdt liv i sysselsetting og bosetting på vestlandskysten, var uten varsel blitt borte. Krisen var enorm, og for Bekkjarvik uendelig enorm. Fokuset i den rike sildeperioden på 50-tallet var rettet mot fornying og effektivisering av industrien. Fiskefartøyene ble ikke prioritert.

Gode fiskere

Austevollssamfunnet overlevde på grunn av gode fiskere. De hadde brukt de gode årene på 50-tallet til å fornye og forbedre fiskefartøyene. De var derfor konkurransedyktige i den harde depresjonen. Men Bekkjarvik ble et unntak. Andreas og Hans måtte stenge ned hele industrivirksomheten, sildesaltingen og tønnefabrikasjonen. Dessuten ble handels- og servicevirksomheten mot fiskefartøyer som utrustet seg betydelig redusert. Bekkjarvik vaklet videre med to fiskebåter som var modne for definitivt opplag og kondemnering. Det var til sist et spørsmål om overlevelse for firmaet.

1965- 2022

Teknisk revolusjon og effektivisering

Etter fem års ørkenvandring nådde norske sildefiskere fram til en teknologisk revolusjon som gjorde slutt på krisa. Fra 1965 opplevde den norske fiskeflåten en galopperende utvikling mot større lønnsomhet. Fartøyene tok nota på egen hekk og med en kraftig hydraulisk rull (kraftblokk) ble dorriene overflødig. Nøtene ble også mye lengre og dypere. Dette var revolusjonerende og Halstensen-rederiet hang seg på så godt de kunne. 

2022

Veien videre

Fiskeriet

I dag, mens røyken ennå ikke har lagt seg, teller flåten i Bekkjarvik fem store, havgående fiskefartøyer og rederiet er blant de fem største fiskebåtrederiene i Norge. I tillegg til de tre pelagiske fartøyene, eier og driver selskapet en fabrikktråler for hvitfisk og en reketråler.

Back to top