Båtenes fotavtrykk

I rederiet Halstensen Bekkjarvik gjør vi vårt ytterste for å drive et bærekraftig fiskeri. Vi oppdaterer oss på teknologi og innovasjon innen fartøyutforming, utstyr, fangstmetoder og redskaper vi bruker. Det bidrar til å redusere miljøavtrykket vårt.

Det foreligger per i dag ikke reelle alternativer til olje og gass som drivstoff til fartøyene våre. Enn så lenge må vi sørge for å ha så moderne fremdriftsanlegg som mulig. Elektriske vinsjer, ombygging til trippeltrål for bedre fangsteffektivitet, utskifting av hovedmotor og fornyelse av båter, er steg Halstensen Bekkjarvik har tatt for å drive et mer effektivt og renere fiskeri. Vi ser for eksempel at Slaatterøy, et av de største fiskefartøyene i Norden, reduserer forbruket av drivstoff og produksjon av CO2, i betydelig grad grunnet færre fisketurer for å fiske opp fartøyets fiskekvoter.

Utøvelsen av Granits fiske krever energi blant annet gjennom fangst, foredling til filet og restråstoff til mel og olje. Fartøyet er designet slik at mest mulig av restvarmen fra hovedmotoren blir utnyttet. På den måten tas fisken opp effektivt og med et relativt lavt klimaavtrykk.

Forsøpling av havet er et stort problem for miljøet i dag. Fishing for Litter er en miljødugnad fra Miljødirektoratet og SALT Lofoten AS, hvor vi deltar i opprydding av marin forsøpling til havs. Vi samler opp og tar på land uønsket bifangst i trål og andre redskaper som ikke hører hjemme i havet. Deler av avfallet blir resirkulert og gjenbrukt.

Forvaltning av ressurser

Norge er et av de beste landene i verden innen fiskeriforvaltning, og våre havgående fiskefartøy opererer innenfor strenge reguleringer. Villfiskbestanden er fornybar forutsatt at ressursen utnyttes på en bærekraftig måte.

Båtene har sertifikatet Catch Certificate som EU krever for importert villfanget fisk. All fangst er kontrollert og begrenset av fastsatte kvoter basert på vitenskapelige råd fra det internasjonale havforskningsorganet ICES.

Arbeids- og levevilkår

Halstensen Bekkjarvik ønsker å være et rederi som gir gode arbeidsforhold for alle ansatte. Ved formell ansettelse, underlagt norsk arbeidslovgivning og tariffavtaler, sørger vi for et trygt og godt arbeidsliv for hver enkelt medarbeider.
Vi synes det er viktig å gi ungdommen en sjanse og har derfor lærlinger ombord i båtene våre. Dette håper vi kan bidra til å rekruttere de unge til fiskeriyrket, og å få ungdommer til å bli boende langs kysten vår.

ISM systemet og sertifikatet for Arbeids- og levevilkår (WFC/ ILO 188) er dokumentasjon på vårt arbeid innen sosial bærekraft.

Sunn og god mat

De fleste produktene våre er merket med MSC-merket. Dette er en internasjonal standard som sikrer at villfisk og skalldyr er fanget på en bærekraftig måte. Vi bidrar til å sikre at det er nok fisk igjen i havet og at fiskebestandene og økosystemene forblir sunne og produktive for fremtiden.

Fisk er en viktig del av et sunt kosthold. Den inneholder store mengder proteiner, umettet fett og ikke minst omega 3. Inntak av mat med umettede fremfor mettede fettsyrer kan bidra til å redusere risikoen for alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Samfunnsansvar og et godt lokalsamfunn

Halstensen Bekkjarvik ønsker å være en ansvarlig og seriøs aktør i næring og lokalsamfunn. Vi skal bidra til at Bekkjarvik skal være et trygt sted å bo, og et godt sted å besøke. Derfor investerer vi i nærmiljøet, støtter lokale krefter og skaper arbeidsplasser. Bekkjarvik satser på turisme, noe som ser ut til å bidra positivt til butikkene, restaurantene og andre som har etablert seg her.

Vi ønsker å fremme den lokale kulturhistorien blant annet gjennom historieformidling og restaurering av gamle bygninger. De ulike aktørene i Bekkjarvik er alle gjensidig avhengig av hverandre, og sammen har vi, opp igjennom årene, skapt et viktig samarbeid. På den måten tror vi at vi kan ta godt vare på lokalsamfunnet som vi er så glade i.

Back to top